Dây cáp quang bao nhiêu tiền 1m – Bảng giá đầy đủ và MỚI NHẤT

Dây cáp quang bao nhiêu tiền 1m là câu hỏi của rất nhiều người? Nhằm cung cấp đến người đọc những thông tin mới và chính xác nhất về cáp quang, bài viết sau đây của Dichvu4gmobifone.com sẽ là chi tiết bảng giá dây cáp quang để bạn có thể tham khảo!

Dây cáp quang bao nhiêu tiền 1m – Bảng giá cáp quang mới nhất

Cáp quang là một sản phẩm quan trọng và không thể thiếu trong các ứng dụng, hệ thống mạng viễn thông, đường truyền tín hiệu. 

Cáp quang với cấu trúc nhiều lớp chắc chắn, chất liệu đặc biệt đa dạng, giá thành hợp lý là sự lựa chọn và giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp.

Sau đây sẽ là bảng giá dây cáp quang theo m chính xác bao gồm cáp quang single mode và cáp quang multimode:

SttTên hàng hóaĐơn giá/mHãng sản xuất
IBảng giá dây cáp quang 1Fo
1.1Dây thuê bao quang FTTH 1Fo ( Cáp quang 1Fo)650VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
IIBảng giá Cáp quang 2Fo
2.1Dây thuê bao quang FTTH 2Fo ( Cáp quang 2Fo, 2 sợi,2 core bọc chặt)1.300VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
2.2Dây thuê bao quang FTTH 2Fo ống lỏng ( Cáp quang 2Fo, 2 sợi,2 core)1.800VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
IIIBảng giá Dây cáp quang 4FO (4 Sợi, 4 Core)
3.1Dây thuê bao quang FTTH 4Fo ống lỏng( Cáp quang 2Fo, 2 sợi,2 core) singlemode2.800VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.2Cáp quang treo 4Fo FTTH singlemode5.300VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.3Cáp quang luồn cống phi kim loại 4Fo (Nmoc 4fo, 4core, 4 sợi)5.200VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.4Cáp quang luồn cống kim loại 4Fo ( 4fo, 4core, 4 sợi) singlemode5.800VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.5Cáp quang chôn trực tiếp 4Fo ( DB 4 core)6.300VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.6Cáp quang 4Fo Multimode OM29.500VNĐADP, Necero, Hanxin
3.7Cáp quang 4Fo Multimode OM313.000VNĐADP, Necero, Hanxin
3.8Cáp quang 4Fo Multimode OM4Liên hệADP, Necero, Hanxin
IVBảng giá dây cáp quang 8Fo (8 sợi, 8 CORE)
4.1Cáp quang treo 8Fo phi kim loại singlemode6.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.2Cáp quang luồn cống phi kim loại 8Fo (Nmoc 8fo, 8core, 8 sợi) singlemode6.300VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.3Cáp quang luồn cống kim loại 8Fo ( 8fo, 8core, 8 sợi) singlemode7.200VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.4Cáp quang chôn trực tiếp 8Fo ( DB 8 core) singlemode7.800VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.5Cáp quang treo ADSS 8Fo singlemode10.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.6Cáp quang 8Fo Multimode OM215.000VNĐADP, Necero, Hanxin
4.7Cáp quang 8Fo Multimode OM317.000VNĐADP, Necero, Hanxin
4.8Cáp quang 8Fo Multimode OM4Liên hệADP, Necero, Hanxin
VBảng giá cáp quang 12Fo (12 sợi, 12 CORE)
5.1Cáp quang treo 12Fo phi kim loại singlemode7800Vinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.2Cáp quang luồn cống phi kim loại 12Fo Nmoc (12fo, 12core, 12 sợi) singlemode7.200VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.3Cáp quang luồn cống kim loại 12Fo ( 12fo, 12 core, 12 sợi) singlemode7.800VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.4Cáp quang chôn trực tiếp 12Fo ( DB 12 core) singlemode8.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.5Cáp quang treo ADSS 12Fo singlemode11.000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.6Cáp quang 12Fo Multimode OM219.500VNĐADP, Necero, Hanxin
5.7Cáp quang 12Fo Multimode OM323.000VNĐADP, Necero, Hanxin
5.8Cáp quang 12Fo Multimode OM4Liên hệADP, Necero, Hanxin
VIBảng giá cáp quang 16Fo (16 sợi, 16 CORE)
6.1Cáp quang treo 16Fo phi kim loại singlemode8.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.2Cáp quang luồn cống phi kim loại 16Fo (Nmoc 16fo, 16core, 16 sợi) singlemode8.300VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.3Cáp quang luồn cống kim loại 16Fo ( 16fo, 16core, 16 sợi) singlemode8.800VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.4Cáp quang chôn trực tiếp 16Fo ( DB 16 core) singlemode9.000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.5Cáp quang treo ADSS 16Fo singlemode11.600VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
VIIBảng giá cáp quang 24Fo (24 sợi, 24 CORE)
7.1Cáp quang treo 24Fo phi kim loại singlemode8.800VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.2Cáp quang luồn cống phi kim loại 24Fo (Nmoc 24fo, 24core, 24 sợi) singlemode8.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.3Cáp quang luồn cống kim loại 24Fo ( 24fo, 24core, 24 sợi) singlemode9.100VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.4Cáp quang chôn trực tiếp 24Fo ( DB 24 core) singlemode9.600VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.5Cáp quang treo ADSS 24Fo singlemode11.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
VIIIBảng giá cáp quang 48Fo (48 sợi, 48 CORE)
8.1Cáp quang treo 48Fo phi kim loại singlemode15.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.2Cáp quang luồn cống phi kim loại 12Fo Nmoc (48fo, 48core, 48 sợi) singlemode14.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.3Cáp quang luồn cống kim loại 48Fo ( 48fo, 48core, 48 sợi) singlemode16.000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.4Cáp quang chôn trực tiếp 48Fo ( DB 48 core) singlemode17000Vinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.5Cáp quang treo ADSS 48Fo singlemode18.000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
IXBảng giá cÁP QUANG 72Fo (72 sợi, 72 CORE)
9.1Cáp quang treo 72Fo phi kim loại singlemode19.000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.2Cáp quang luồn cống phi kim loại 72Fo Nmoc (72fo, 72core, 72 sợi) singlemode16.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.3Cáp quang luồn cống kim loại 72Fo ( 72fo, 72core, 72 sợi) singlemode19.000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.4Cáp quang chôn trực tiếp 48Fo ( DB 48 core) singlemode21.000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.5Cáp quang treo ADSS 72Fo singlemodeliên hệVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
XBẢNG GIÁ CÁP QUANG 96Fo (96 Sợi, 96 CORE)
10.1Cáp quang treo 96Fo phi kim loại singlemode24.000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.2Cáp quang luồn cống phi kim loại 96Fo Nmoc (96fo, 96core, 96 sợi) singlemode19.5000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.3Cáp quang luồn cống kim loại 96Fo ( 96fo, 96core, 96 sợi) singlemode24.500VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.4Cáp quang chôn trực tiếp 96Fo ( DB 96 core) singlemode26.000VNĐVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.5Cáp quang treo ADSS 96Fo singlemodeliên hệVinacap , Vina - OFC, Telvina, Postef, M3,…

cap-qaung-bao-nhieu-tien-1m

Báo giá cáp quang chỉ từ 650VNĐ/m

Mua dây cáp quang  ở đâu? 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp dây cáp quang, tuy nhiên để mua được cáp quang giá rẻ bạn cần tìm đến các đại lý phân phối giá tận gốc. 

Nếu bạn không muốn mất thời gian tìm hiểu thì bạn có thể tham khảo sản phẩm dây cáp tại https://capthongtin.com/. Phần trên là bảng giá dây cáp quang của Công Ty IPNET và có thể thay đổi rẻ hơn theo số lượng.

gia-cap-quang

IPNET là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối, cung cấp dây cáp quang

Còn về chất lượng thì khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về sản phẩm cáp quang tại Công Ty IPNET. Được biết, toàn bộ các sản phẩm cáp quang IPNET đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ chất lượng sản phẩm như (CO, CQ). 

Sản phẩm chất lượng cao kết hợp với chính sách đổi trả, bảo hành bảo trì dài hạn nên khách hàng có thể an tâm khi mua sản phẩm. 

Nếu quý khách quan tâm đến sản phẩm cáp quang IPNET thì có thể liên hệ theo hotline: 0815.111.000 hoặc đến trực tiếp địa chỉ: Số 1 Ngõ 139 Trần Hòa ,Hoàng Mai, Hà Nội để được tư vấn chi tiết và tận tình.