Gói cước Mobifone 4G

Soạn ON HDP70 gửi 9084

 • Data: 2 GB
 • Ưu đãi gọi: 70 phút
 • Cước phí:70.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói:Mua thêm

Soạn: ON HD120 gửi 9084

 • Data: 6 GB
 • Phí sms: 0đ/sms
 • Cước phí:120.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói:Mua thêm

Soạn: ON HD90 gửi 9084

 • Data: 3.5 GB
 • Phí sms: 0đ/sms
 • Cước phí:90.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói:Mua thêm

Soạn: ON HD70 gửi 9084

 • Data: 2.4 GB
 • Phí sms: 0đ/sms
 • Cước phí:70.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói:Mua thêm

Gói cước Mobifone 3G

Gói M70 Mobifone
70.000 VND
 • Data: 1,6GB
 • Phí sms: 0đ/sms
 • Cước phí: 1 tháng
 • Cước vượt gói: Ngừng kết nối
SOẠN
ON M70
gửi
9084
Gói M90 Mobifone
90.000 VND
 • Data: 2.1GB
 • Phí sms: 0đ/sms
 • Cước phí: 1 tháng
 • Cước vượt gói: Ngừng kết nối
SOẠN
ON M90
gửi
9084
Gói MIU Mobifone
70.000 VND
 • Data: 600MB
 • Phí sms: 0đ/sms
 • Cước phí: 1 tháng
 • Cước vượt gói: Miễn phí
SOẠN
ON MIU
gửi
9084